Ouders

Body

De Morgenster kan de Morgenster niet zijn zonder alle hulp en inzet van ouders. 

Wij zijn heel blij met alle hulp van onze ouders. Op alle gebied helpen en denken zij mee met ons.
De kinderen vinden het ook altijd erg leuk als er een ouders van hen helpt op school. Zelfs opa's en oma's helpen mee en zijn ook van harte welkom.

Op deze pagina vindt u veel over de ouderbetrokkenheid: de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de ouderparticipatie. 
 

Image
stock3X4-morgenster-002
Ouderparticipatie

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u allen een lijst waarop u uw hulp kunt aangeven bij verschillende activiteiten.
Maar ook lopende een schooljaar kunt u hulp aan ons doorgeven. Neemt u dan gerust contact op met de directeur of stuur een mail cvisser@radarscholen.nu
We zijn blij met al uw hulp en vinden het gezellig als u met de kinderen en met ons mee doet.

Wilt u meer weten over hulpouder op school, neem dan contact op met de directeur of voorzitter van de OR. lindyquist@hotmail.com

Image
stock3X4-morgenster-002
Ouderparticipatie

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u allen een lijst waarop u uw hulp kunt aangeven bij verschillende activiteiten.
Maar ook lopende een schooljaar kunt u hulp aan ons doorgeven. Neemt u dan gerust contact op met de directeur of stuur een mail cvisser@radarscholen.nu
We zijn blij met al uw hulp en vinden het gezellig als u met de kinderen en met ons mee doet.

Wilt u meer weten over hulpouder op school, neem dan contact op met de directeur of voorzitter van de OR. lindyquist@hotmail.com

Image
stock3X4-morgenster-011
De ouderraad (OR)

Heel veel ouders bieden een helpende hand in school, denken mee, helpen organiseren, begeleiden leerlingen bij de computer, lenen boeken uit, regelen de leestas, etc .... wat zou een school zonder helpende ouders zijn? ... 

Aan de school is een ouderraad verbonden. Hierin zitten ouders die actief zijn in en rond de school. Zij coördineren de ouderparticipatie, ondersteunen bij allerlei werkzaamheden, helpen bij organisatie van activiteiten. Een heel waardevol orgaan in onze schoolorganisatie.

Wilt u mee helpen bij een activiteit, dan kunt u een mailtje sturen naar de voorzitter ( lindyquist@hotmail.com )of een van de leden aanspreken.
We, en zeker de kinderen, vinden het fijn als u met o­ns meehelpt.

Wilt u iets weten over de activiteiten op school waar we als ouderraad en werkgroep bij betrokken zijn, kunt u contact opnemen met Lindy Quist (voorzitter OR) of met Christine Visser (dir school).

Voor ouders en ouderraden in het Christelijk o­nderwijs.
http://www.ouders.net

Image
stock3X4-morgenster-011
De ouderraad (OR)

Heel veel ouders bieden een helpende hand in school, denken mee, helpen organiseren, begeleiden leerlingen bij de computer, lenen boeken uit, regelen de leestas, etc .... wat zou een school zonder helpende ouders zijn? ... 

Aan de school is een ouderraad verbonden. Hierin zitten ouders die actief zijn in en rond de school. Zij coördineren de ouderparticipatie, ondersteunen bij allerlei werkzaamheden, helpen bij organisatie van activiteiten. Een heel waardevol orgaan in onze schoolorganisatie.

Wilt u mee helpen bij een activiteit, dan kunt u een mailtje sturen naar de voorzitter ( lindyquist@hotmail.com )of een van de leden aanspreken.
We, en zeker de kinderen, vinden het fijn als u met o­ns meehelpt.

Wilt u iets weten over de activiteiten op school waar we als ouderraad en werkgroep bij betrokken zijn, kunt u contact opnemen met Lindy Quist (voorzitter OR) of met Christine Visser (dir school).

Voor ouders en ouderraden in het Christelijk o­nderwijs.
http://www.ouders.net

De medezeggenschapsraad (MR)
Body

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onder andere een gespreks- en overlegpartner is met de directie. De MR van Radarschool De Morgenster bestaat uit 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeels- geleding). De directeur kan geen lid van de MR zijn, maar is als adviseur bij (een deel van) de MR-vergaderingen aanwezig. De MR heeft (afhankelijk van het onderwerp): informatie- advies- of instemmingsrecht. Uiteraard kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan de directie over allerlei onderwerpen.

De MR vergadert meerdere keren per jaar. Tijdens de vergaderingen worden onder andere zaken besproken op het terrein van onderwijs- en personeelsorganisatie en het financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt. Voorbeelden van onderwerpen die door de MR besproken worden zijn: leerlingenzorg, financiën, ICT& computeronderwijs, veiligheid, formatiezaken (bijvoorbeeld de groepsgrootte), onderwijsaanbod, identiteit en vele overige zaken.
Over algemene zaken binnen de school die ouders/verzorgers aangaan is het altijd mogelijk contact te hebben met de MR. U kunt op die manier zaken op de agenda van de MR-vergadering krijgen. De MR kan dan vanuit haar drie rechten (informatie-, advies- en instemmingsrecht) proberen uw zaken zo goed mogelijk trachten te behartigen. De MR heeft daarna de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de desbetreffende ouder/verzorger. Uiteraard blijven de MR leden graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft! Zie Schoolgids hoofdstuk 8: gegevens.

De Radarschool De Morgenster is één van de vijf scholen van Radar. Binnen de vereniging Radar bestaat er eveneens een MR, de zogenaamde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR). Hierin hebben namens elke Radarschool één ouder en één personeelslid zitting. De GMR overlegt meestal met de heer C. Pronk (algemeen directeur) mede namens het bestuur van Radar. De GMR heeft eveneens informatie-, instemmings- en adviesrecht, maar dan over bovenschoolse zaken.

De MR heeft 4 leden:

Vanuit het team:
1.  Hanneke de Kok - voorzitter
2.  Jolanda Deurloo - ook afgevaardigde GMR

Vanuit de ouders:
1.  Miranda Taheri - tijdelijk waarnemen van het secretariaat
2.  Rianne Hartman - ook afgevaardigde GMR

Enkele interessante links:

www.ocnv.nl
www.medezeggenschapsraden.nl
www.ouders.net
www.edukans.nl

Indien u een vraag hebt aan de MR, kunt u dat doen middels onderstaande link.
We doen ons best u zo spoedig mogelijk te antwoorden.
ntaheri@zeelandnet.nl

stock3X4-morgenster-012