Over Radarschool De Morgenster

Body

Inleiding 
De Morgenster is een Protestant Christelijke basisschool.
Op deze pagina geven wij een schets van onze school: wat maakt De Morgenster tot de Morgenster? 

De Morgenster, een Christelijke school 
In het voorwoord hebben we u verwezen naar ons logo. Daarmee is de toon gezet: onze school is een Protestant Christelijke school. De Bijbel is onze bron en leidraad. Een ieder die zich thuis voelt bij deze identiteit, of deze volop respecteert is welkom in onze school. 

De Morgenster, onze kernwaarden

 • Vertrouwen
 • Samenwerken
 • Eigenaarschap

 

De Morgenster, een dorps- en streekschool
De Morgenster is gesitueerd in het dorp Kerkwerve. De leerlingen komen vooral uit de kernen Kerkwerve, Brouwershaven en de omliggende polder. De school telt zo’n 60 leerlingen. Deze zijn verdeeld over een aantal basisgroepen/units. De kleinschaligheid van De Morgenster is van ons een sterk punt, we behalen goede resultaten!   
We vertrouwen elkaar, daarbij spelen, leren en werken we samen. We zijn een Kindcentrum waar mogelijkheden zijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar.

Kindgericht onderwijs staat centraal. Uw kind krijgt de ruimte om in een veilige omgeving zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Elk kind hier op school mag zichzelf zijn en is welkom!

Onze unit/groepen verdeling ziet er als volgt uit: 

Unit 1 t/m 4: juf Jolanda op maandag t/m woensdag en af en toe een donderdag
                    juf Naomi op maandag t/m vrijdag
                    juf Kimberly op donderdag en vrijdag

Unit 5 t/m 8: juf Hanneke op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
                    juf Saskia op maandag t/m woensdag en de vrijdag
                    juf Marije op dinsdag t/m donderdag

vollebreedte01
Body

De Morgenster en identiteit.

 • Wij denken en handelen vanuit de Bijbel
 • Wij staan voor christelijk onderwijs, we werken vanuit liefde en vertrouwen
 • We hebben respect voor elkaar

 

De Morgenster en het onderwijs.

 • Een kindcentrum waar kinderen in een veilige, uitdagende leeromgeving samen kunnen spelen, werken, leren en leven met elkaar
 • Een kindcentrum waar kinderen kunnen groeien, ieder naar eigen mogelijkheden.
 • Een kindcentrum waar we werken in units, spelen en leren in verschillende leeftijdsgroepen
 • Een kindcentrum waar wij werken kindgericht vanuit leerlijnen
 • Een kindcentrum waar we streven naar goede resultaten

 

De Morgenster en de kinderen.

 • Kinderen mogen hun talenten ontdekken en verder ontplooien
 • Kinderen mogen leren keuzes te maken en doelen te stellen
 • Kinderen leren zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces
 • Kinderen werken op verschillende niveaus met elkaar
 • Elk kind mag er zijn!

 

De Morgenster en de medewerkers.

 • Medewerkers streven naar een goede ontwikkeling voor elk kind
 • Medewerkers hebben hoge verwachtingen van elk kind
 • Medewerkers begeleiden, coachen en instrueren de kinderen
 • Medewerkers werken als een hecht team samen en hebben vertrouwen in elkaar
 • Medewerkers die hun talenten inzetten voor het kind
 • Medewerkers ontwikkelen zich en werken aan de eigen professionaliteit

 

De Morgenster en de ouders.

 • Ouders en medewerkers werken samen en respecteren elkaar
 • Ouders worden serieus genomen; zij zijn de kenner van hun kind
 • Ouders worden goed geïnformeerd
 • Ouders zetten talenten in voor de school

 

De Morgenster en de omgeving.

 • Een kindcentrum die samenwerkt met opvang
 • Een kindcentrum die binnen en buiten leert
 • Een kindcentrum die samenwerkt met partners en externen
 • Met elkaar vormen we een kindcentrum