Over Radarschool De Morgenster

Body

Inleiding 
De Morgenster is een Protestant Christelijke basisschool, die in 2015 ontstaan is uit de fusie van Radarschool Samuël (huidige locatie) en Radarschool De Schouw (Brouwershaven).
Op deze pagina geven wij een schets van onze school: wat maakt De Morgenster tot de Morgenster? 

De Morgenster, een Christelijke school 
In het voorwoord hebben we u verwezen naar ons logo. Daarmee is de toon gezet: onze school is een Protestant Christelijke school. De Bijbel is onze bron en leidraad. Een ieder die zich thuis voelt bij deze identiteit, of deze volop respecteert is welkom in onze school. 

De Morgenster, onze kernwaarden

 • Vertrouwen
 • Samenwerken
 • Eigenaarschap

 

De Morgenster, een dorps- en streekschool
De Morgenster is gesitueerd in het dorp Kerkwerve. De leerlingen komen vooral uit de kernen Kerkwerve, Brouwershaven en de omliggende polder. De school telt zo’n 62 leerlingen. Deze zijn verdeeld over een aantal basisgroepen. De kleinschaligheid van De Morgenster is van ons een sterk punt, we behalen goede resultaten!   We vertrouwen elkaar, daarbij spelen, leren en werken we samen. We ontwikkelen ons naar een Kindcentrum waar mogelijkheden zijn voor kinderen.

Kindgericht onderwijs staat centraal. Uw kind krijgt de ruimte om in een veilige ongeving zich optimaal te kunnen ontwikkelen.Elk kind hier op school mag zichzelf zijn en is welkom!

Onze basisgroepen zien er in de ochtenden er als volgt uit: 
Groep 1, 2, 3: Jolanda Deurloo (maandag t/m donderdag 30x)
Groep 1, 2, 3: Kees de Broekert(10x donderdag en vrijdag)
Groep 4, 5, 6a: Hanneke de Kok (maandag, woensdag t/m vrijdag)
Groep 4, 5, 6a: Kees de Broekert(dinsdag)
Groep 6b, 7, 8: Saskia van Popering (maandag, dinsdag, donderdag,,vrijdag)
Groep 6b, 7, 8: Kees de Broekert (woensdag)

In de middagen werken we in twee groepen. In deze groepen zijn altijd 2 mederwerkers aanwezig (2 leekrkrachten of 1 leerkracht en 1 onderwijsassistent)
Groep 1 t/m 4: 
groep 5 t/m 8: 

 

   

  vollebreedte01
  Body

  De Morgenster en identiteit.

  • Wij denken en handelen vanuit de Bijbel
  • Wij staan voor christelijk onderwijs, we werken vanuit liefde en vertrouwen
  • We hebben respect voor elkaar

   

  De Morgenster en het onderwijs.

  • Een kindcentrum waar kinderen in een veilige, uitdagende leeromgeving samen kunnen spelen, werken, leren en leven met elkaar
  • Een kindcentrum waar kinderen kunnen groeien, ieder naar eigen mogelijkheden.
  • Een kindcentrum waar we werken in units, spelen en leren in verschillende leeftijdsgroepen
  • Een kindcentrum waar wij werken kindgericht vanuit leerlijnen
  • Een kindcentrum waar we streven naar goede resultaten

   

  De Morgenster en de kinderen.

  • Kinderen mogen hun talenten ontdekken en verder ontplooien
  • Kinderen mogen leren keuzes te maken en doelen te stellen
  • Kinderen leren zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces
  • Kinderen werken op verschillende niveaus met elkaar
  • Elk kind mag er zijn!

   

  De Morgenster en de medewerkers.

  • Medewerkers streven naar een goede ontwikkeling voor elk kind
  • Medewerkers hebben hoge verwachtingen van elk kind
  • Medewerkers begeleiden, coachen en instrueren de kinderen
  • Medewerkers werken als een hecht team samen en hebben vertrouwen in elkaar
  • Medewerkers die hun talenten inzetten voor het kind
  • Medewerkers ontwikkelen zich en werken aan de eigen professionaliteit

   

  De Morgenster en de ouders.

  • Ouders en medewerkers werken samen en respecteren elkaar
  • Ouders worden serieus genomen; zij zijn de kenner van hun kind
  • Ouders worden goed geïnformeerd
  • Ouders zetten talenten in voor de school

   

  De Morgenster en de omgeving.

  • Een kindcentrum die samenwerkt met opvang
  • Een kindcentrum die binnen en buiten leert
  • Een kindcentrum die samenwerkt met partners en externen
  • Met elkaar vormen we een kindcentrum