Signaal oktober 2019

Informatiegids Radarschool, vereniging voor Protestants christelijk Onderwijs te Schouwen-Duiveland."De morgenster"

Radarscholen voor christelijk onderwijs heeft het in de inleiding van november nummer van Signaal duidelijk over de Impackt van Corrona.  “Elke keer als er een persconferentie is, is het weer spannend: wat betekent het voor mij? Voor mijn werk, mijn gezin, het onderwijs,” Verder komen de volgende artikelen aan bod.

  • UnIQ, Woensdag 28 oktober is en spannende dag: dan start UnIQ, de bovenschoolse voorziening voor meer- en hoogbegaafde kinderen in ons Kindcentrum Jan Wouter.
  • Ouderbijdrage en compensatie zwemlesgeld
  • Ventilatie op de scholen
  • Startdienst nieuwe schooljaar
  • Vacature voor de morgenster

Richtlijnen voor het aanvragen van vrijstelling tot geregeld schoolbezoek (extra verlof) op Schouwen-Duiveland

Radarscholen voor christelijk onderwijs geeft een aantal keer per jaar een periodiek uit ....... deze keer een vakantie uitgave met een mooie wens. Ga met God en Hij zal met je zijn jou nabij op al je wegen met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn bij gevaar, in bange tijden over jou Zijn vleugels spreiden Ga met God en Hij zal met je zijn Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten in Zijn naam elkaar begroeten Ga met God en Hij zal met je zijn

Radarscholen brochure leerplicht

Radarscholen voor christelijk onderwijs geeft een aantal keer per jaar een periodiek uit ....... Deze keer een corona update met als titel Rollercoaster. Op dit moment kunnen we het niet voorstellen: op reis. Vandaag start de meivakantie, maar de caravan blijft in de stalling … het coronavirus houdt ons allemaal thuis. Toch proberen we er met elkaar iets van te maken. We zoeken naar nieuwe vormen van vakantie: thuis in de achtertuin genieten, klussen, puzzelen, spelletjes doen met elkaar. De koningsdag is een woningsdag geworden. Met open ramen hopen we de verbinding te zoeken via muziek, door alle straten heen.

Radar, vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Schouwen-Duiveland geeft regelmatig een periodiek info sheet uit, deze keer... “Ken je mij”? De eerste woorden uit een prachtig lied van Huub Oosterhuis, gezongen door zijn dochter Trijntje Oosterhuis. Het raakt precies de kern van Kindgericht onderwijs. Het kind dat ons vragend aankijkt: ken je mij? Weet je wat ik nodig heb? Waar ik goed in ben, waar ik moeite mee heb? Waar mijn behoeften liggen? Mijn motivatie? Ken je mij? Slecht drie korte woordjes, maar o zo krachtig. Ze vertellen dat we het kind in zijn hele ontwikkeling centraal zeten: voor elk kind bijzonder.

Schoolgids Radarschool, vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Schouwen-Duiveland."De morgenster"

Kalender Radarschool, vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Schouwen-Duiveland."De morgenster"

Radarschool “De Morgenster” is een Protestants Christelijke basisschool. Het christelijk onderwijs is de norm voor ons handelen en geeft richting aan de omgang met elkaar. In onze dagopening staat dit centraal. Vanuit deze basis scheppen we een sfeer van waardering, betrokkenheid, respect voor en naar elkaar en de wereld om ons heen.

Radarscholen voor christelijk onderwijs geeft een aantal keer per jaar een periodiek uit ....... Deze week werd ik verrast door een grote caravan op het schoolplein van de Jan Wouter. Zo’n oude uit de jaren ‘80 met van die bruine kastjes en gebloemde bekleding. De kinderen vonden het prachtig! Het was één van de attributen die de kinderen meenamen het thema in van de Kinderboekenweek: Op reis!