Overblijven

Op alle dagen (behalve woensdag) is het voor de leerlingen mogelijk over te blijven op school. Vanaf 12.00 uur tot 13.00 uur zorgen ouders voor het toezicht en eten samen met de leerlingen.

Vindt u het leuk om te helpen bij het overblijven, vraag informatie bij de directeur.

Om 13.00 uur is er toezicht van leerkrachten.