Ouderraad

De ouderraad
Heel veel ouders bieden een helpende hand in school, denken mee, helpen organiseren, begeleiden leerlingen bij de computer, lenen boeken uit, regelen de leestas, etc .... wat zou een school zonder helpende ouders zijn? ... 

Aan de school is een ouderraad verbonden. Hierin zitten ouders die actief zijn in en rond de school. Zij coördineren de ouderparticipatie, ondersteunen bij allerlei werkzaamheden, helpen bij organisatie van activiteiten. Een heel waardevol orgaan in onze schoolorganisatie.

Wilt u mee helpen bij een activiteit, dan kunt u een mailtje sturen naar de voorzitter ( vaane_co@hotmail.com )of een van de leden aanspreken.
We, en zeker de kinderen, vinden het fijn als u met o­ns meehelpt.

Wilt u iets weten over de activiteiten op school waar we als ouderraad en werkgroep bij betrokken zijn, kunt u contact opnemen met Willeke Vaane (voorzitter OR) of met Christine Visser (dir school).

Voor ouders en ouderraden in het Christelijk o­nderwijs.
http://www.ouders.net