De school

Inleiding 
De Morgenster is een Protestant Christelijke basisschool, die in 2015 ontstaan is uit de fusie van Radarschool Samuël (huidige locatie) en Radarschool De Schouw (Brouwershaven).
Op deze pagina geven wij een schets van onze school: wat maakt De Morgenster tot de Morgenster? 

De Morgenster, een Christelijke school 
In het voorwoord hebben we u verwezen naar ons logo. Daarmee is de toon gezet: onze school is een Protestant Christelijke school. De Bijbel is onze bron en leidraad. Een ieder die zich thuis voelt bij deze identiteit, of deze volop respecteert is welkom in onze school. 

De Morgenster, onze kernwaarden
- Vertrouwen
- Samenwerken
- Eigenaarschap

De Morgenster, een dorps- en streekschool
De Morgenster is gesitueerd in het dorp Kerkwerve. De leerlingen komen vooral uit de kernen Kerkwerve, Brouwershaven en de omliggende polder. 

De Morgenster, een kleine school 
De Morgenster is een relatief kleine school – in leerlingenaantal. De school telt zo’n 62 leerlingen. Deze zijn verdeeld over een aantal basisgroepen. De kleinschaligheid van De Morgenster is van ons een sterk punt, we behalen goede resultaten!   We vertrouwen elkaar en werken samen.

Onze basisgroepen zien er als volgt uit: 
Groep 1 en 2: Jolanda Deurloo (maandag t/m dinsdag)
Groep 1, 2 en 3: Jolanda Deurloo (woensdag en 30x donderdag), meester Kees (10x donderdag en vrijdag)
Groep 3 en 4: Kees de Broekert  (maandag t/m dinsdag)
Groep 5 en 6: Hanneke de Kok (maandag t/m dinsdag)
Groep 4, 5 en 6: Hanneke de Kok ( woensdag en vrijdag), meester Kees (30x donderdag) en juf Nicole (10x donderdag)
Groep 7 en 8: Saskia van Popering - Nicole de Oude (30x donderdag)

De Morgenster, een school met betrokken ouders
De Morgenster heeft veel ouders die zich op allerlei manieren voor de school inzetten: de ouderraad (meedenken en meehelpen), de MR (meedenken en beslissen) en op nog heel veel manieren helpen ouders om de Morgenster te laten stralen! Denk aan de tuin, sportdagen, pannenkoekdag, excursies, computer-ouders, natuurouders, etc. etc. 

De Morgenster, een goed pedagogisch klimaat 
Een goed pedagogisch klimaat vinden wij erg belangrijk! Om een goed werk- en leefklimaat te hebben is een goed pedagogisch klimaat onmisbaar; anders gezegd: een leerling moet ‘goed in zijn vel zitten’ om zich optimaal te kunnen ontwikkelen (te werken en te leren). Daarom werken we er hard aan om het pedagogisch klimaat goed te houden.

De school werkt samen met de dorpsraad/dorpshuis (activiteiten) en de kerken (Kerk&School) aan een positief leefklimaat voor de kinderen. 

De Morgenster, een ‘taalsterke’ school 
Het taalonderwijs was (en is) een speerpunt voor ons. Afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in het (aanvankelijk) lezen en het leesonderwijs. En dat is merkbaar in de resultaten. Dit jaar gaan we met een nieuwe taalmethode werken: Taalverhaal.nu, waarmee we ons taalonderwijs een forse impuls geven. 

De Morgenster, waar we gaan voor “TopOndernemers”
Voor de zaakvakken gebruiken wij de methode TopOndernemers. Een methode die leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren laat werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. De leerlingen ontdekken zichzelf via thematisch onderwijs, ze zijn mede eigenaar van hun onderwijs-leerproces. TopOndernemers realiseert zich dat je leerlingen in de verkenning van de wereld niet aan hun lot moet overlaten, maar ze zeker ook niet aan het handje moet meenemen. TopOndernemers maakt kinderen actief en ondernemend. Er wordt voor gezorgd dat ze kunnen slagen in hun onderneming. 

De Morgenster, een groene school 
De Morgenster heeft veel aandacht voor duurzaamheid. Zo hebben we o.a. zonnepanelen en ledverlichting. Maar we doen b.v. ook aan afval gescheiden verzamelen. En vergeet niet ons mooiste project: de schooltuin! 

De Morgenster en Engels
Wij vinden het belangrijk dat uw kind, als het de basisschool verlaat, een goede spreek- en luistervaardigheid heeft in de Engelse taal. Een goede voorbereiding op een ‘wereldburger zijn'. We geven Engels vanaf groep 1 met de methode Take it Easy.  

De Morgenster, een sterk team 
De Morgenster kent een klein team. Een 6-tal krachten is samen verantwoordelijk voor het onderwijs-leerproces in de groep. Een onderwijsassistent helpt mee in alle groepen en begeleidt kinderen met een zorgarrangement.
De interne begeleider coördineert de leerlingenzorg. Ook geeft zij remedial teaching. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Met elkaar zorgen we dat De Morgenster de juiste koers vaart en alle kinderen zich tot 'sterren' ontwikkelen! 

De Morgenster, gesteund door Radar 
Onze school behoort tot de Vereniging 'Radar'. De vereniging die het Protestant Christelijk onderwijs op Schouwen-Duiveland in stand houdt. Zie daarvoor het algemeen deel.