Overblijven

Overblijven op school:

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zal dit veranderen.  Dan gaan we over op 5 gelijke dagen naar school en eten en drinken de kinderen bij de eigen leerkracht in de eigen groep.

Body

Op alle dagen (behalve woensdag) is het voor de leerlingen mogelijk over te blijven op school. Vanaf 12.00 uur tot 13.00 uur zorgen ouders voor het toezicht en eten samen met de leerlingen.

Vindt u het leuk om te helpen bij het overblijven, vraag informatie bij de directeur.

Om 13.00 uur is er toezicht van leerkrachten. 

stock4x3-morgenster-011